Home » Leren met Verhalen

Leren met verhalen

 

Leren en toepassen

In vele culturen over de wereld biedt verhalen vertellen een bijdrage aan het dagelijks leven van alle mensen. Verhalen vertellen is van alle tijden. In wezen is elk contact met de ander een uitwisseling van een eigen verhaal met de ander. Het verloop van die uitwisseling schept op zijn beurt nieuwe ervaringen die weer verhalen vormen.

 Het leven is dan een aan één geschakelde reeks van ervaringen die uiteindelijk een reeks van verhalen vormen waar we ons mee identificeren en die we tevens ons leven noemen.

 

De helende kracht van een goed verhaal

 

Door steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de hersenen en  het scheppingsvermogen van een mens begrijpen we meer en meer wat oude culturen al wisten over het nut van verhalen. Elk verhaal en ook levenservaring creëert gedachten en elke gedachte creëert chemische stoffen in het lichaam. Goede, fijne, expanderende en blije gedachten maken chemische

stoffen die maken dat je je blij en goed voelt. Deze goede, fijne expanderende  en fijne gedachten worden op hun beurt veroorzaakt door je reactie op de verhalen en je levenservaringen.

Zo spreekt een verhaal over een speciale wonder hut, een hoge boom tot aan de hemel of een magische put waar de mooiste cadeaus uit voortkomen, tot de verbeelding. Ze  kunnen de luisteraar inspireren tot onderzoek  of tot meer fantastische realisaties.

Het nut van verhalen vertellen is de luisteraar helpen om meer te begrijpen van hoe hij de dingen kan gaan doen of hoe hij op gebeurtenissen kan reageren. Verhalen prikkelen de luisteraar om uiteindelijk tot andere conclusies te komen over zichzelf. 

 

Met een verhaal, goed verteld, laten we voor even de oude programmeringen los en ontstaat er ruimte voor het opdoen van nieuwe ervaringen en voor het vinden van nieuwe antwoorden over onszelf en over de omgeving. Wanneer een verhaal zodanig verteld wordt dat de luisteraar er helemaal in mee gaat, weten de onbewuste delen van onze hersenen, waar onze oude gewoontes in opgeslagen zijn niet of het verhaal echt aan het gebeuren is of niet.Bepaalde chemische stoffen worden door de hersenen vrijgegeven en het lichaam reageert alsof het allemaal echt aan het gebeuren is. Op dat moment ontstaan in de hersenen nieuwe verbindingen tussen neuronen. Neuronen die dezelfde eigenschappen hebben sluiten op elkaar aan, aangestuurd door de chemische stoffen die door de hersenen worden vrijgegeven. Door deze nieuwe verbinding ontstaan in het lichaam nieuwe gevoelens, emoties en ervaringen.

 

Negatieve patronen helpen doorbreken

Elke keer als ons levensverhaal of een gewoon verhaal door iemand anders verteld, negatieve slechte en verkrampende gedachten oproept, maken de hersenen chemische stoffen aan die verkramping veroorzaken. Die verkramping is in het lichaam voelbaar. Je krijgt hartkloppingen, je gaat meer transpireren of je voelt dat je wankel op je benen gaat staan, etc.

Zo brengen gedachten over onzekerheid, eenzaamheid en onveiligheid gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid en onveiligheid in het lichaam doordat er nog meer chemische stoffen worden geproduceerd die de negatieve gevoelens helpen vergroten. Het gevolg is dat je gaat voelen zoals je denkt en denken zoals je voelt.

Verhalen werden gebruikt om deze negatieve vicieuze cirkel te helpen doorbreken.

 

 Zijn wie ik wil zijn

In een verhaal kan je voor even iemand anders zijn. Dat moment maakt dat je je van binnenuit weer goed gaat voelen.

Er ontstaat ruimte voor nieuwe gedachten en vragen als:

Wat zou het zijn om een blij iemand te zijn.  Welke personage in het verhaal is blij?

Op welke moment is hij zijn blijheid kwijt geraakt? Hoe heeft hij zijn blijheid hervonden?

Hoe ………………..? en noem maar op.

.

 

 Een verhaal als gereedschap

  • Doorbreekt het automatische programma.

  • Helpt de hersenen om andere antwoorden te vinden

  • Ondersteunt het leren door nieuwe neurologische connecties te maken in de hersenen

  • Kan ruimte scheppen voor verwondering, speculatie, onderzoek en een bredere horizon waarnemen. Meer voelen, anders luisteren, andere beelden zien, andere geuren ruiken, nieuwe ideeën en gedachten delen, nieuwe dingen maken en je beter in je vel voelen

 

 

 

Verhalen helpen

De wetenschappelijke benadering

Wanneer het hart voorop gaat zijn we in een staat van plezier inspiratie en liefde. In deze staat is het onmogelijk te veroordelen. De deur van en naar creativiteit staat dan wijd open. Dit is de natuurlijke staat van de mensheid.  

Daar ben je instaat om je mind en body op een lijn te brengen. Je krijgt dan een nieuwe ervaring en die produceert een nieuwe emotie. Door herhaling van deze staat voelt het lichaam zich fijn. Je voelt je lekker in je vel en je omgeving en je ervaringen reflecteren je staat.

 

 

 

En elke keer mag je helemaal opnieuw onderzoeken

Wat denk ik, wat doe ik en wie ben ik?

Maak een Gratis Website met JouwWeb