Home » Den edukashon / in het onderwijs » Inspirashon pa Edukadó » Rol di enseñansa den siglo 21

.

ROL DI ENSEÑANSA DEN SIGLO 21

ROL DI ENSEÑANSA DEN SIGLO 21

Tin un pregunta krusial ku ta sirkulando mundialmente. Esaki ta:

'ki kapasidat nos hobennan mester tin den futuro pa nan por ta eksitoso den  komunidat, bibando den un futuro ku nos ningun no konosé ahinda?'  

KONTESTA:

Banda di edukashon kognitivo, ta sumamente importante ku hobennan tin habilidatnan sosial, sosial- emoshonal i komunikativo bon dominá.  

Estudionan sientifiko ta mustra ku nos mester rekonosé ku e area emoshonal ta e fundeshi riba kua tur otro aspekto di un hende su edukashon, su formashon kognitivo i sosial-komunikativo ta keda konstruí.

Si un mucha krese i kuminsá skol den un ambiente ku ta aportá na su bienestar emoshonal, e ta realisá e amor pa siña ku ta nesesario den tur area di skol. E mucha su prome eksperensianan emoshonal ta keda ankrá literalmente den e arkitektura di su sesu. Pesei mester duna bon kuido i atenshon na e mucha su kresementu emoshonal. Si nos hasi esaki na kas i na skol, nos ta duna e mucha un chèns pa triunfá.

E PAKIKO:

Muchanan mester di: inteligensia, sosialisashon i edukashon ku ta pas den e tempu aki, siglo 21 (buska riba internet: 21 Century Skills o 21 Eeuwse Vaardigheden)Ta un tempu ku tur kos ta aselerá , un tempu di hopi komunikashon, interakshon sosial, interkambio di pensamentu, desishonnan nobo i lihé, internet etc. Nan mester por: skohe sabí i lihé;  tin sufisiente forsa sano i no forsa brutu;  tin mas kontról riba nan mes i no perdè nan mes den e mundu pafó di nan; sa kon tumá bon desishon i no skohe pa kosnan ku ta satisfasé djis un ratu i ku no ta fortalesé bida;  tin bon kapasidat sosial i komunikativo; ta responsabel i por reflekshoná bon; por traha ku otro, serka i riba distansha; por komprendé proseso sosial; por manehá esaki, i muchu mas....

 

Si sosial i emoshonal nan ta fuerte, nan por:

  • komprendé kiko ta pasa den nan mes i stür esaki.

  • nan por madurá i enfrentá  bida ku  konfidensia i ku kompashon.

  • tambe nan por rekuperá mas fásil den kontratempu i bini bek mas fuerte i ku komprendimentu.

Si nan por komprendé i analisá prosesonan ku ta tuma luga den nan mes i den e mundu rondó di nan:

  • nan por komprendé tambe ki papel nan por hunga i

  • kon nan por trese kambio na momentu ku nan  por komuniká mas mihó

Si nan ta kere den nan mes:

  • nan por guia nan mes i otro di un bon forma. 

  • nan por ta eksitoso i yega leu