PLAN PA NOS MUCHANAN

             BAN !                                 PASOBRA...

 

Hinka nos muchanan den nos plan

Tin asina tantu kos ku un mucha por siña pa e por kere den su mes.

Nan ta risibí e edukashon aki di hende grandi rondó di nan, si hende grandi ta konsiente di e influensia ku e tin riba mucha.

 

Ata aki algun ehempel di loke nos por guia nos muchanan den dje: 

 • originalidat 

 • konektá

 • ta eksitoso

 • deal ku kambio

 • deal ku reto

 • ta kompetente

 • traha huntu

 • ta sinsero i konfidente

 • konsiente di su sintimentu

 • eksperesá stimashon

 • kontribuí i  sa efekto di su kontribushon pa su mes i pa otro

 • ta kreativo i ekspresivo

 • ta komprendé forsa i efekto di un grupo

 • ta komprendé su propio forsa

 • ta duna forsa enbes di  kita forsa

.

Si nos no hinka nos muchanan den nos plan

Tin asina tantu kos un mucha por siña robes ku ta pone ku e ta perdè konfiansa den su  mes 

Nan ta risibí e edukashon aki di  hende grandi rondó di nan, si hende grandi  no ta konsiente di e influensia ku e tin riba mucha.

Ata aki algun ehempel di influesia negativo :

 • kopia otro konstantemente

 • ta separá

 • frakasá

 • keda pegá den pasado

 • ta pasivo

 • ta inkompetente

 • traha semper su so

 • trese mentira i ta insigur

 • inkonsiente di loke e ta sinti

 • no por ekspresá stimashon

 • no kotribuí i no sa  efekto di e echo ku e no ta kontribuí

 • no ta kreativo i ekspresivo

 • no ta komprendé forsa i efekto di un grupo

 • no ta komprendé forsa propio

 • ta kita forsa enbes di  duna forsa

.