Home » Beelden » A.E. Goiloschool

Hoe Twistedhair  de kinderen verhalen van wijsheid en inzicht vertelt.

EIGENWAARDE                          ZELFEXPRESSIE                    SAMENWERKING

 

 

A.E.GOILOSCHOOL

GROEPEN 7

             2015-1016

De kennis van de Medicijnwiel is al eeuwen oud, vol symboliek en wijsheden over empowerment van jong en oud; over hoe in harmonie te leven met de natuur; over hoe te werken aan een gezonde samenleving, over hoe te kiezen voor de juiste voeding en kruiden etc.

Deze wijsheid is afkomstig van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. De inzichten hiervan worden steeds meer ook in bedrijven toegepast

Over de hele wereld bestaan er in de oude culturen vormen van medicijnwielen, ook in het continent Afrika

De Talkingstick leert je over respect voor je eigen stem, voor je eigen bijdrage en voor die van een ander. Als jij praat, luistert de ander. Als de ander aan het woord is, luister jij.

GROEP 7 A

Kinderen zijn in hun kern ontzettend krachtig .

Onze taak als opvoeders is die kracht naar boven en naar buiten te helpen komen door compliment en door boven alles, dat te benoemen waar ze goed in zijn.

Complimenten vergroten eigenwaarde, zelfexpressie en het vertrouwen dat ze iets goed kunnen en dus ook samenwerken.

Werk met de kracht en de kwaliteit die het kind in zich draagt.

Dat is voor het kind de makkelijkste route om te komen tot prachtige expressie van zijn unieke wezen.

Leer ze te staan in het centrum van hun eigen wereld.

Samen met z'n vijven één rat zijn in een holletje. Dat is samenwerken.

Met z'n vijven een Jaguar zijn. Moet kunnen. En ...hoe loopt een jaguar dan?

Leer ze er helemaal voort te gaan. Leer ze weer op te staan.

Volop in expressie, ontdekking en groei. Dat doen kinderen graag!

Eigenwaarde, Zelfexpressie, Samenwerking. Voor alle drie heeft een kind vertrouwen en zijn eigen vuur nodig. Het vuur blijft branden wanneer een kind zich erkend en geliefd weet.

Vuur is passie voor het leven.

A         A        N         D         A        C         H         T

A    A    N    D    A   C    H     T 

A

A

N

D

A

C

H

T

           A     A     N    D     A    C    H   T

Verwondering      en        Verdieping 

Water en Jaguar meten hun krachten met elkaar. Jaaaaa, in een verhaal is alles mogelijk.

GROEP 7 B

VERBAZING

Kijken naar wat er zich ontvouwt

Aandacht                                    

En wat als ik niet bij mijn eigen kracht kan komen. Ja, dan wordt alles zwaarder en zwaarder. pfffff.

Ontvankelijk

Sommige kinderen zijn (meer) als de ZON zo vurig. Ze brengen leven daar waar anderen in slaap vallen. Ze zijn creatief en uiterst inventief. Ze brengen licht daar waar het donker is. Lang stil zitten is voor hun een zware taak. Ze vertrouwen in zichzelf en in de ander als ze de schoonheid van hun vuur mogen uiten.

Sommige kinderen zijn (meer) thuis in het voelen. Ze stromen als WATER. Ze laten hun gevoelens en hun emoties zien. Ze helpen anderen hun eigen kwetsbaarheid en gevoelens erkennen. Het niet mogen vertellen wat ze voelen is voor hun een zware taak. Ze willen ruimte om naar hun emoties en de emoties van anderen te kunnen luisteren. En dat is ook okey!

Sommige kinderen zijn (meer) als de AARDE, stevig in hun lichaam. Zij brengen iedereen terug met beide benen op de grond. Rust, thuis zijn bij zichzelf en zekerheid, daar gaat het bij hun om. Ze zijn als de rotsen waar je op kunt rekenen. Onevenwichtigheid is voor hun een last. 

Sommige kinderen zijn (meer) LUCHTIG. Ze denken na over de zaken. Ze zweven makkelijk weg. hun aandacht gaat verder dan wat er voor hun ogen gebeurt. Ze koesteren wijsheid en kennis. Ze zien wat een ander niet ziet. Ze laten los dat wat zwaar is, om ruimte te maken voor nieuwe inzichten en ideeën. Blijven hangen in het oude is voor hun zwaar. 

MAAR ALLE KINDEREN HEBBEN AL DEZE KWALITEITEN IN ZICH. DE VRAAG IS, HOE BALANCEREN ZE AL DEZE KWALITEITEN.

 

Even wennen, maar het feit dat ze hebben gesproken kan een stimulans zijn voor anderen.

GROEP 7C

Universele lessen uit andere culturen, via het Medicijnwiel van de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

Aandacht

Voel en ervaar hoe het is als je lichaam helemaal gespannen is.

Ja, echt heel erg gespannen  Pffffff

Opgetrokken schouders en gesloten dichtgeknepen handen.

Ontspan helemaal op je stoel en doe nou alsof je water bent. Ontspannend en stromend.

VERBINDING, 

is zo belangrijk voor kinderen. Het geeft ze aarde onder de voeten en het gevoel dat ze er mogen zijn. Dat brengt rust. Er hoeft niet meer te worden gestreden voor een plek. De beste plek is in het hart, daar waar eigenwaarde leeft.

1. Eigenwaarde

2. Zelfexpressie

3. Samenwerken

Oh heerlijk. Ik vroeg hun: 'wil je mij meenemen van Punda naar Otrobanda? Zogenaamd ken ik de weg niet, dus vandaar de vraag. Wisten hun veel dat ik een lastige dame ben die zich niet zomaar de weg laat wijzen. Dit was een oefening in voelen wanneer er wel of niet wordt samengewerkt.

Het was lachen met de kids.

Hij zei : mevrouw, wees niet bang. Ik breng u wel. 

En hij hield mijn hand stevig vast. Aaaauuuuwww. Hij zou mij hoe dan ook in Otrabanda krijgen.

Aandacht

Kunnen we in onze volwassenheid, het kind in onszelf blijven voelen en voeden?  De kinderen helpen ons hierbij, en wij helpen hun krachtig te zijn en in zichzelf te vertrouwen zodat ze een betere wereld kunnen helpen vormen. 

De kracht van samen zijn in het hier en nu.

Kinderen geven aan volwassenen en aan elkaar hun onschuld en verwondering.

Jij bent aan de beurt prinses. Laat je stem klinken. We willen horen wat jij te vertellen hebt.

Vertrouw in jezelf met respect voor jezelf en voor de ander. Elk kind verdient liefde. ALLWAYS!